top of page

Bestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.

Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van opvoeding en onderwijs.

Ons schoolbestuur is de vzw Katholiek Onderwijs Deurne.

 

 

 

Voor meer info, klik:

logo.png
bottom of page