top of page

Schooluren en opvang

SCHOOLTIJDEN

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

Voormiddag: 8.30 - 12.15 uur

Namiddag: 13.35 - 15.35 uur

Woensdag:

Voormiddag: 8.30 - 12.15 uur

DAGINDELING

Te laat komen stoort het klasgebeuren. Tijdig aanwezig zijn is een goede gewoonte en toont respect voor anderen.

Leerlingen die toch te laat komen, melden zich aan het secretariaat.

8.00 uur

8.30 uur

10.15 uur

12.15 uur

 

 

12.35 uur

13.15 uur

13.35 uur

14.50 uur

15.15 uur

15.35 uur

de poort gaat open

aanvang lessen

speeltijd alle groepen

einde voormiddag

middageten

middagspeeltijd

de poort gaat open

aanvang lessen

speeltijd groep rood en blauw

speeltijd groep geel en groen

einde schooldag

OPVANG

Voorschoolse opvang:

7.00 - 8.00 uur

Naschoolse opvang:

15.50 - 18.00 uur

Woensdagnamiddagopvang:

12.30 - 18.00 uur

De opvang is te bereiken op het nummer 0468/35.41.37.

bottom of page