top of page

Visie

Beweging en verbinding zijn de twee bouwstenen van onze school die als rode draad door onze werking lopen.
Wij kiezen voor beweging omdat we er als team van overtuigd zijn dat bewegingskansen de ontwikkeling van elk kind bevorderen. Hierbij vinden we het belangrijk dat ieder kind zijn weg bewandelt in verbinding met andere kinderen, ouders en leerkrachten. Ook de verbinding met de nabije omgeving, de natuur en het milieu vormt ons streefdoel. We willen graag een groene en avontuurlijke plek creëren waar kinderen kunnen spelen, leren, beleven en exploreren. Met respect voor de natuur en elkaar zullen ze uitgroeien tot jongeren met een brede kijk op de wereld rondom hen.

Om onze visie kracht bij te zetten, kiezen we als school voor de naam IBEX.
De gelijkenis van onze schoolvisie met de behendigheid, het doorzettingsvermogen en de samenwerking van deze steenbok is treffend:

De ‘ibexen’ beklimmen steile rotswanden om aan essentiële mineralen te komen. Om hun doel te bereiken, zoeken ze hun eigen weg naar de top waarbij ze elkaar helpen.
Net als de ‘ibex’ gaan onze kinderen samen op weg naar essentiële vaardigheden en kennis. Het individuele groeiproces van elk kind staat hierin centraal. Samen ondersteunen wij onze kinderen bij het zoeken van hun eigen weg naar de top.

Bij dit alles geloven wij dat een fijne, warme schoolomgeving – waar kinderen met goesting komen leren en leven – fundamenteel is.

bottom of page